Neues


Czech club match 2014


Czech club Austellung 2014 Richter: Ramuné Kazlauska /LIT/ IGNISS od Gabci - junior class forzuglich 1 CAJC, CLUB JUNG SIEGER 2014. HONEY od Gabci - intermediate class, forzuglich 1, CAC