Novinky


Abas


Klubová výstava Mladá Boleslav - Abas od Gabči - Výborný 1, CAC, ve třídě otevřené - posuzoval pan Kirchstein (SRN)