Novinky


Prague - HONEY-CAJC,BOJ,BOB


Mezinárodní výstava Praha 2.11.2013 - HONEY od Gabči - výborná 1, CAJC, BOJ, BOB. Díky paní rozhodčí paní MVDr. Gabriele Ridarčíkové moc si vážíme jejího posudku naší feny! Později týž den ve finále se naše HONEY od Gabči umístila na krásném třetím místě ve skupině FCI II mladých jedinců.