O plemeniKRK

Velmi silný, svalnatý, téměř válcový. Bohatá volná měkká kůže. Střední obvod krku odpovídá téměř obvodu hlavy. Od hlavy je oddělen lehkým obloukem přiměřeně vyjádřené příčné prohlubně. Z profilu je jeho horní linie lehce konvexní. Dobře vyjádřený lalok začíná na úrovni hrdla a probíhá ve dvou záhybech až na předhrudí, aniž by však příliš visel. Krk, který je v nasazení velmi široký, přechází plynule v plece.

TĚLO (trup)


 • Horní linie:

  pevná, s širokým svalnatým hřbetem; dobře vyjádřený kohoutek; široká, velmi krátká a pevná bedra; záď přiměřeně skloněná k nasazení ocasu.

 • Hruď:

  mohutná, dlouhá, hluboká, široká, přesahující loket. Široké, silné předhrudí s konvexní dolní linií. Žebra dobře klenutá, avšak ne sudovitá ani sražená. Obvod hrudníku musí přesahovat kohoutkovou výšku o 25 až 30 cm.

 • Spodní linie:

  obloukové vedení linií od hlubokého hrudníku k pevnému, přiměřeně vtaženému břichu; břicho není ani prověšené, ani vtažené jako u chrtů.

OCAS

Velmi silný v nasazení, pružný. Jeho špička dosahuje až k hleznu, ale nepřesahuje jej. Nesený visící, hluboko nasazený; nezalomený a nezkrácený. V klidu visí; je-li pes v pohybu, zvedá se ocas z této svislé polohy všeobecně o 90° až 120°, aniž by se točil nad hřbet a aniž by byl zatočen.

KONČETINY


 • Hrudní končetiny:

  silná stavba kostí. Velmi vyvinuté osvalení.

 • Plece:

  mohutné, osvalení plasticky vystupuje; lopatka uložena středně šikmo (zhruba 45o k horizontále). Úhel mezi lopatkou a nadloktím je o něco větší než 90°.

 • Nadloktí:

  velmi svalnaté

 • Lokty:

  ležící v ose trupu, ani příliš těsně přilehlé ke stěně hrudníku, ani vytočené.

 • Předloktí:

  při pohledu zepředu rovné nebo mírně skloněné zvenčí od loktů dovnitř ke středu těla - především u psů s velmi širokým hrudníkem Při pohledu z profilu stojí končetiny svisle.

 • Přední nadprstí:

  silné; z profilu lehce skloněné; při pohledu zepředu někdy mírně vytočené ven, aby se tak vyrovnal lehký sklon nadloktí.

 • Přední tlapy:

  silné, těsně uzavřené prsty; silné zahnuté drápy; dobře vyvinuté a jemné polštářky; přes velkou váhu chodí bordeauxská doga dobře po prstech, neprošlapuje.

 • Pánevní končetiny:

  Podsadité, dobře úhlené končetiny se silnou stavbou kostí. Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovnoběžné a svislé. Působí velmi silným dojmem, třebaže jsou pánevní končetiny poněkud méně široké, než hrudní končetiny.

 • Stehna:

  velmi vyvinutá a silná. Osvalení plasticky vystupuje.

 • Koleno:

  kloub paralelní se osou těla nebo lehce vytočený ven.

 • Bérce:

  relativně krátké, osvalené, sahající hluboko.

 • Hlezna:

  krátká, suchá; přiměřeně otevřený úhel hlezen.

 • Zadní nadprstí:

  silné, bez paspárků.

 • Zadní tlapy:

  poněkud delší, než u hrudních končetin; prsty těsně semknuté.